Ászf

Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF )
MUNKÁÉRT KENYERET SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET WEBOLDALÁN
TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉSEK
Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Munkáért Kenyeret Szociális Szövetkezet
A szolgáltató székhelye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Bacsó Béla út 2/a.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: rendeles.mkszsz@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 16-02-002000
Adószáma: 24935542-2-16
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Szolnoki Törvényszék
Cégbírósága
Telefonszámai: +36-70/357-7556 ( ügyfélszolgálat)
A szerződés nyelve: magyar


Alapvető rendelkezések:
1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező
rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.
1.3. A weboldal, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.
1.4. Rendelkezésre állás.


Adatkezelési szabályok:
1.5 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) 30. § paragrafusának megfelelően
ügyfélkapcsolat címén kezeljük adatait.
1. Az adatokat közvetlenül az érintettektől vesszük fel, más nevében regisztrálni tilos, ilyen
esetekben minden segítséget megadunk az esetlegesen eljáró hatóságoknak a visszaélést
elkövető személyazonosságának felderítésében.
2. Az adatkezelés célja: kizárólag a megrendelések teljesítése, egyéb marketing vagy egyéb
célú tevékenységet nem folytatunk. Az adatkezelés célja a weboldal üzemeltetése.
3. A kezelendő adatok fajtája: a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, szállítási
cím, elérhetőségek (email cím, telefonszám), a regisztráció és utolsó belépés időpontja. Az
adatokat kérésre vagy az utolsó belépéstől számított 36. hónapban töröljük.
4. A vásárlók adatait a törlés kérése után 90 napig archiválva megőrizzük, hogy esetleges
jogsértő tevékenység esetén az eljáró hatóságok munkáját ne akadályozzuk.
5. Az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítésével vagy azzal összefüggésben,
ügyfélkapcsolat céljából használjuk fel.
6. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk át.


A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:
1.6. A weboldalon megjelenített termékek csak online megvásárolhatók. A termékek
feltüntetett árai nem tartalmazzák az Áfát, a házhoz szállítás díját, illetve a
csomagolási díjat.
1.7. A megrendelési űrlapon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét,
leírását, a termékekről megjeleníttet képek csak illusztrációként szerepelnek.
1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
Felhasználókat az akció időtartamáról.
Rendelés menete:
1.9 Az űrlapokon rendelhető termékek kategóriákba vannak sorolva. Konkrét
terméket a megfelelő kategóriát választva fog találni. Megrendeléshez olvassa el a
termékleírásokat majd válassza ki az önnek megfelelő módokat ( méret, típus, fólia,
tájolás... ). Az űrlap minden sorának kitöltése után a kiválasztott terméket a
„megrendelem”gomb megnyomásával rendeli meg. Egyszerre több termék egy űrlap
kitöltésével nem rendelhető. Több termék rendelése esetén a rendeléseket
egyenként kell elküldeni „megrendelni”. Meg kell adnia a számlázáshoz és a
szállításhoz szükséges adatokat, különben a rendelés nem lesz feldolgozható.
1.10 A megrendelések véglegesítéséig bármikor visszaléphet, de a „megrendelem”
gomb megnyomása után megrendelése aktivizálódik.
1.11 A megrendelt termékeket / szolgáltatásokat a személyes tartalom miatt
kizárólag előrefizetéssel tudjuk biztosítani, mivel a megrendelő személyére
vállalkozására jellemző és utaló nyomdai termékeket, szolgáltatásokat lemondás vagy
nemfizetés esetén nem lehet a későbbiekben még alacsonyabb áron sem
értékesíteni. Az előrefizetéstől egyes termékek esetében eltérhetünk és van mód
utánvétes rendelésre. Utánvét lehetőségét az űrlapon jelezzük.
1.12 A Munkáért Kenyeret Szociális Szövetkezet weboldalán az igénybe vevő
megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton 48 órán belül
visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének
elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de
legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő
mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és
annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz
megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól
eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.


A megrendelések feldolgozása és teljesítés:
1.13 A megrendelések feldolgozása a beérkezések időrendjében történik. A
forgalmazott termékek és szolgáltatások jellege miatt a telefonos vagy e-mail
kommunikáció a megrendelést követően elengedhetetlen. Munkatársaink legkésőbb
a megrendelést követő 2 munkanapon elsősorban telefonon vagy ennek hiányában
e-mailben megkeresik a megrendelőt és egyeztetik a termékkel, szolgáltatással
kapcsolatos információkat, igényeket.
1.14 Az egyes termékek leírásában szerepelnek a vállalási határidők illetve azok
betartásának elengedhetetlen feltételei is. Egyes szolgáltatások esetében, ahol a
szolgáltatás megkezdéséhez időpont egyeztetésre van szükség, a telefonos vagy email
egyeztetéskor határozzák meg közösen a vállalt határidőket. Ezeknél a
termékeknél a megrendelés egy megrendelő kitöltésével kezdeményezhető és a
fizetés előtt kollégánk a megadott elérhetőségen először egyeztet a szolgáltatásról és
a fizetési feltételekről.
1.15 Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére illetve azt sem ő sem
alválallkozója nem tudja előállítani, köteles erről Felhasználót haladéktalanul
tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de
legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Szolgáltatót mentesíti kötelezettségei
alól, ha a Felhasználó a tervezéshez, gyártáshoz a megrendeléskor felvállalt
adatszolgáltatásnak ( a tervezéshez szükséges képek, logók, szövegek...stb) nem tesz
eleget illetve, ha az átadott anyag minőségileg nem alkalmas az érdemi munkára. A
Felhasználó által biztosított tervezéshez szükséges segédanyagok minőségét
Szolgáltató ellenőrzi és azok nem megfelelősége esetén erről Felhasználót
tájékoztatja és kéri a megfelelő minőségű anyag rendelkezésre bocsájtását. A
tervezéshez megfelelő segédanyagok eljuttatásáig Szolgáltató neki fel nem róható
módon a tervezési munkát felfüggesztheti. Ha Felhasználó nem tudja biztosítani a
megfelelő segédanyagokat akkor egyedi ajánlatát kérheti Szolgáltatónak a
tervezéshez szükséges anyagok előállítására, gyűjtésére...stb. Abban az esetben, ha
Szolgáltató a fenti okokból nem tudja elkészíteni a gyártáshoz szükséges grafikai
terveket, Felhasználónak visszautalja ( legkésőbb 30 napon belül ) az addig elvégzett
tervezési munkák díjának levonása után az eredeti megrendelésben foglalt tervezési
díjat. A díj visszafizetése nem befolyásolja a megrendelést és a gyártásra kifizetett
összeget, hiszen Felhasználó elsősorban a számára megfelelő gyártási tartalommal és
árral tekintettel rendelte meg a nyomdai terméket, így ilyen esetben Szolgáltató
várja Felhasználótól a gyártáshoz szükséges nyomdakész grafikai terveket ( lásd.:
nyomdakész grafikai tervek menüpont ).


Elállás joga:
1.16 Felhasználó a termék weboldalon történő megrendelése, az
elektronikus visszaigazolás és a telefonos egyeztetést követően elállást csak
abban az esetben gyakorolhat, ha az általa utánvéttel megrendelt termék
esetében sem a tervezés sem a gyártás semmilyen mértékben nem
kezdődött el, ha az általa előreutalással megrendelt termék gyártása
semmilyen mértékben nem kezdődött el. Elállás esetén a felek elszámolnak
egymással.
1.17 A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja az általa megrendelt és
legyártott termék esetében, akkor sem, ha a terméket előreutalással vagy
utánvéttel rendelte és azt a kézbesítőtől nem vette át. Ebben az esetben a
visszaszállítás költségével növelt értéken átveheti Szolgáltató telephelyén.


Panaszkezelés:
1.21 Segítséget nyújtunk munkaidőben a 06 70 357-7556-os telefonszámon vagy a
rendeles.mkszsz@gmail.com e-mail elérhetőségeken. Segítségkérés vagy panasz
esetén forduljon hozzánk bizalommal.


Egyéb rendelkezések:
1.22 Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30
(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a
Szolnoki Városi Bíróság illetékességét